Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   (L-R) Neil Ryan Sese, Ping Medina, Nathan Lopez and Soliman Cruz

Ang setting ng pelikulang ito ay sa Sampaloc kung saan nakatira si Maximo Oliveros (aka Maxi) kasama ng kanyang tatay at dalawang kuya na mga small-time criminals sa lugar nila. Si Maxi, sa age na 12, ay darling ng pamilya niya. Palibhasa nag-iisang 'girl' sa pamilya, siya ang tagaluto nila, tagalaba, tagaplantsa pati na rin tagatakip sa mga ginagawa nila upang di sila mahuli.

Sa pamilya umiikot ang buhay ni Maxi, hanggang sa dumating sa lugar nila ang idealistic, maprinsipyo at guwapong pulis na si Victor. Sa pagkakatagpo ng landas nila, mahahati ang damdamin ni Maxi sa pamilya at kay Victor, dahilan upang pag-initan ng pamilya niya si Victor. Pero sino nga ba ang mas mahal ni Maxi? Ang pamilya na unang minahal at nagmahal sa kanya? O ang unang pag-ibig niya na si Victor?


 
 
ang kuwento
mga nagsipagganap
mga bagong chika
mga nagsipagganap
mga nagsipagganap
mga nagsipagganap
 

 

 

 

 

mga nagsipagganap
 
Sign my Guestbook from Bravenet.com Get your Free Guestbook from Bravenet.com