Make your own free website on Tripod.com
Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros    
 

Soliman Cruz
as MANG PACO
ang sweet pero matinik na tatay ni Maxi

 

Ping Medina
as KUYA BOGS
ang maloko pero malambing na kuya ni Maxi

 

 

Nathan Lopez
as MAXIMO OLIVEROS
ang nagdadalaga

 

JR Valentin
as VICTOR PEREZ
ang guwapo at maprinsipyong pulis

 

Neil Ryan Sese
as KUYA BOY
ang tahimik perosigang kuya ni Maxi

Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros

 

 
 
 
ang kuwento
mga nagsipagganap
mga bagong chika
mga nagsipagganap
mga nagsipagganap
mga nagsipagganap
Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros

Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros
Pagdadalaga Maximo Oliveros

Pagdadalaga Maximo Oliveros

mga nagsipagganap
 
Sign my Guestbook from Bravenet.com Get your Free Guestbook from Bravenet.com